Wij zijn al jaren actief als softwareontwikkelaar en als partner van IBM SPSS hebben wij veel ervaring met het opzetten van kwalitatief onderzoek, vooral in de research- en publieke sector. Toen een van onze relaties schetste hoe er in de bouw met omgevingsmanagement omgegaan wordt - in hun geval met een CRM pakket - gingen we eens op bezoek. Samen met ervaren mensen uit de betonbouw en omgevingsmanagement zijn de benodigdheden in kaart gebracht en hebben wij onze bestaande systemen op enkele punten aangevuld met specifieke functionaliteit, resulterend in een demo die tot de aankoop van het systeem heeft geleid. Wat Artax met KIT Global heeft geleverd is de ideale combinatie van gereedschappen om greep te houden op omgevingsmanagement.
— Jeffrey Tromp (Software Architect Lead KIT Global - Artax)

 

Over KIT Global

Bouwprojecten in dichtbevolkte gebieden dienen steeds meer rekening te houden met een omgeving die steeds minder accepteert. Deze omgevingbestaat uit bewoners, gebruikers en passanten, die door of langs het bouwterrein bewegen of in het invloedsgebied van het bouwproject wonen.
Met deze omgeving wordt een dialoog aangegaan op het vlak van informeren en reageren. Daarnaast is het van belang om snel en adequaat tereageren op klachten en schadeclaims, waarvoor ook bouw- en monitoring gegevens in het systeem worden samengebracht.

Innovaties

Om tot een systeem te komen dat aan alle wensen van omgevingsmanagement kan voldoen, was het nodig om een innovatief systeem te bouwen. Dit is KIT Global geworden met de volgende innovaties:

 • Beschikbare gegevens zoals adressen, ontgravingsdata, bouw-gegevens, grondwaterniveaus, overlastmeldingen, bouwkundige opnamen, worden digitaal opgeslagen en gekoppeld.
 • Koppeling via willekeurige ingangen en het relateren van beschikbare gegevens (via o.a. geolocatie).
 • Brengen naar de 21ste eeuw van de werkplek van de bouwer (smartphone, mobile app).
 • Interactiviteit met de omgeving (opiniepeilingen, informeren, verwerken van schadeclaims).

Resultaten

 • Snellere en beter geïnformeerde verwerking van bouwgegevens, monitoring- en omgevingsmeldingen.
 • Beter imago van het bouwproject.
 • Tijdsbesparing door het verminderen van benodigde tijd voor metingen, rapportages en het onmiddellijk beschikbaar hebben van dossiers.
 • Kostenbesparing bij monitoring, eenvoudige rapportages aan opdrachtgever en vergunningverstrekkers.
 • Betere informatie beschikbaar voor het management en de omgeving.
 • Vrijwel realtime inzicht mogelijk in het contact met de omgeving en de voortgang van het bouwproces voor het management en indien gewenst of vereist zelfs voor de opdrachtgever.
 • Snellere verificatie van ontvangen facturen van onderaannemers met de eigen geregistreerde bouwgegevens, zoals stortgegevens, betonverbruik.
 • Minder tijdsbesteding aan rapportages en het verzamelen van data op de werkvloer, dus lagere arbeidskosten en meer tijd voor het bouwproces zelf.
 • Toegang bieden tot specifieke gegevens voor bijvoorbeeld vergunningenverstrekkers, zoals een hoogheemraadschap dat toegang krijgt tot uitsluitend de meetgegevens van grondwaterniveaus.