De koppeling tussen KIT Global en onze MWH Geoviewer maakt het mogelijk om real time een bodemprofiel te tonen van elke peilbuis. Hiermee is in 1 oogopslag de grondwatermonitoringsinformatie en bodemopbouw te zien.
— Maaike Broos (Adviseur Ondergrond en GIS MWH)

 

Andere toepassingsgebieden

  • Beheer en onderhoud van infrastructurele werken zoals spoor- en (tol-)snelwegen met bijbehorende kunstwerken en objecten.
  • Onderhoud van woonobjecten van woningcorporaties.
  • Andersoortige projecten van aanzienlijke omvang.
  • Waterschappen en andere overheden die grond- of oppervlakte-water monitoren.
  • Projecten gerelateerd aan de grondwaterhuishouding.