Omgevingsmanagement is het managen van verwachtingen. Deze kun je goed in beeld brengen door KIT Global als management tool te gebruiken. Door het systeem te vullen met wensen, vragen en opmerkingen van stakeholders en de relaties tussen stakeholders in het systeem in kaart te brengen, kan adequater en klantvriendelijker richting belanghebbenden actie worden ondernomen. KIT Global koppelt informatie van stakeholders aan beschikbare technische informatie per locatie. Met één druk op de knop wordt inzichtelijk van welke technische- en communicatieve aspecten op een adres/in de buurt sprake is. KIT Global geeft transparantie met betrekking tot beschikbare informatie over stakeholders en kan voor iedereen toegankelijk worden gemaakt.
— Ada Haasnoot (Omgevingsmanager - Combinatie CrommeLijn)

 

Andere toepassingsgebieden

  • Beheer en onderhoud van infrastructurele werken zoals spoor- en (tol-)snelwegen met bijbehorende kunstwerken en objecten.
  • Onderhoud van woonobjecten van woningcorporaties.
  • Andersoortige projecten van aanzienlijke omvang.
  • Waterschappen en andere overheden die grond- of oppervlakte-water monitoren.
  • Projecten gerelateerd aan de grondwaterhuishouding.