Wij zijn al jaren actief als softwareontwikkelaar en als partner van IBM SPSS hebben wij veel ervaring met het opzetten van kwalitatief onderzoek, vooral in de research- en publieke sector. Toen een van onze relaties schetste hoe er in de bouw met omgevingsmanagement omgegaan wordt - in hun geval met een CRM pakket - gingen we eens op bezoek. Samen met ervaren mensen uit de betonbouw en omgevingsmanagement zijn de benodigdheden in kaart gebracht en hebben wij onze bestaande systemen op enkele punten aangevuld met specifieke functionaliteit, resulterend in een demo die tot de aankoop van het systeem heeft geleid. Wat Artax met KIT Global heeft geleverd is de ideale combinatie van gereedschappen om greep te houden op omgevingsmanagement.
— Jeffrey Tromp (Software Architect Lead KIT Global - Artax)

 

Andere toepassingsgebieden

  • Beheer en onderhoud van infrastructurele werken zoals spoor- en (tol-)snelwegen met bijbehorende kunstwerken en objecten.
  • Onderhoud van woonobjecten van woningcorporaties.
  • Andersoortige projecten van aanzienlijke omvang.
  • Waterschappen en andere overheden die grond- of oppervlakte-water monitoren.
  • Projecten gerelateerd aan de grondwaterhuishouding.