Omgevingsmanagement is het managen van verwachtingen. Deze kun je goed in beeld brengen door KIT Global als management tool te gebruiken. Door het systeem te vullen met wensen, vragen en opmerkingen van stakeholders en de relaties tussen stakeholders in het systeem in kaart te brengen, kan adequater en klantvriendelijker richting belanghebbenden actie worden ondernomen. KIT Global koppelt informatie van stakeholders aan beschikbare technische informatie per locatie. Met één druk op de knop wordt inzichtelijk van welke technische- en communicatieve aspecten op een adres/in de buurt sprake is. KIT Global geeft transparantie met betrekking tot beschikbare informatie over stakeholders en kan voor iedereen toegankelijk worden gemaakt.
— Ada Haasnoot (Omgevingsmanager - Combinatie CrommeLijn)

 

Eigenschappen van het systeem

  • Beschikbaarheid: voor een maximale beschikbaarheid is gekozen voor een web-based applicatie, aangevuld met een mobiele interface voor optimaal overzicht op smartphones.
  • Eenvoud en overzichtelijkheid: werken met het systeem, het opvragen van en de invoer van gegevens is gerelateerd aan het kennisdomein van de gebruiker. Dit zorgt ervoor dat de wijze van werken met het systeem begrijpelijk blijft voor alle gebruikers.
  • Koppeling van gegevens: tijdens de implementatiefase wordt gekeken naar de beschikbare informatie in reeds bestaande systemen (zowel intern als extern) en of een koppeling hiermee een duidelijke toegevoegde waarde heeft.
  • Koppelen van competenties: De gegevens worden ingevoerd vanuit verschillende competenties. Dit biedt de mogelijkheid tot samengesteld interpreteren, koppelen en rapporteren van deze gegevens.
KIT Global iPhone app

Omgevingsgegevens

De situatie tot nu toe: Meldingen en vragen komen binnen via diverse kanalen (telefonisch, brief, email, andere instanties). Gegevens worden handmatig gecategoriseerd, opgeslagen en in behandeling genomen.
Bewonersbijeenkomsten worden gepland inzake onderwerpen waarvan de aannemer/opdrachtgever denkt dat deze van belang zijn. Overzichten en rapportages worden handmatig gemaakt.

Met KIT Global: Meldingen worden bij ontvangst eenduidig gecategoriseerd en automatisch toegewezen. Voorziet in real-time inzicht in de aard en lokatie van meldingen. Vorming van een bewonerspanel zodat kan worden geanticipeerd op vragen. De opdrachtgever kan live meekijken met de voortgang.

Bouwgegevens

De situatie tot nu toe: Een werkplek in de bouwkeet ziet er in de meeste gevallen als volgt uit: een archiefkast met daarin geboortegegevens, werk- en afleverbonnen, een pc met daarop een aantal zelfgemaakte excel-sheets - die vooral worden gebruikt als database - om gegevens te verzamelen en later te rapporteren en - last but not least - een medewerker die een pen en een klassiek boekje voor aantekeningen heeft. Wanneer relevante informatie in geval van een incident/calamiteit moet worden verzameld, is het nodig om toegang tot de diverse werklocaties te krijgen en relevante dossiers in de verschillende archiefkasten terug te vinden. Daarnaast moeten direct betrokken medewerkers z.s.m. worden gevonden en geraadpleegd.

Met KIT Global: Om de toegankelijkheid van belangrijke informatie drastisch te vergroten biedt KIT Global een centraal modulair systeem voor het invoeren van bouwgegevens, dat de behoefte aan het zelf bijhouden van excel-sheets in eigen format en naam voorkomt. Tevens biedt het systeem een oplossing voor versiebeheer, waardoor niet iedereen in zijn eigen versie bezig is. Tenslotte zijn diverse medewerkers voorzien van een smartphone, waardoor informatie op de bouwplaats zelf verzameld wordt en direct voor iedereen beschikbaar is.

Meetdata

De situatie tot nu toe: Tijdens de bouw wordt gebruik gemaakt van diverse interne en externe individuele monitoringssystemen voor o.a. peilbuizen, trillingsmeters en mini-prisma's. Rapportages en indelingen worden extern bepaald. Beschikbaarheid en doorzoekbaarheid van meethistorie is afhankelijk van derden.

Met KIT Global: Grondwatermetingen gebeuren digitaal, waardoor er direct inzicht is en kostenbesparingen worden gerealiseerd. Rapporten voor vergunningverstrekkers en opdrachtgever worden automatisch samengesteld. Meetdata wordt gekoppeld aan gebeurtenissen.