Bij een infrastructureel bouwproject stelt de opdrachtgever hoge eisen aan omgevingscommunicatie, kwaliteit, transparantie en verifieerbaarheid. KIT Global levert een belangrijke ondersteuning bij het registratieproces, dat nodig is om aan deze hoge eisen te voldoen.
— Ada Haasnoot (Omgevingsmanager - Combinatie CrommeLijn)

 

Modules

Centraal Meldpunt Module (CMP): Met de CMP module komen de via een centraal meldpunt (call center) binnenkomende meldingen rechtstreeks in het meldingenoverzicht terecht voor verdere afhandeling. Op dezelfde wijze als waarmee het CMP gebruik maakt van het belscript, wordt een invulformulier beschikbaar gesteld op internet. U kunt een link opnemen in uw website voor bezoekers die vragen of klachten hebben. Dit biedt een extra kanaal voor het ontvangen van meldingen, ontlast het callcenter en vergroot de bereikbaarheid.

Grondwater module: Volledige opslag, invoer en rapportage van grondwaterniveaus t.b.v. monitoring, rapportage in overeenstemming met de (van bijvoorbeeld hoogheemraadschap) verkregen vergunning. Deze module wordt geleverd inclusief digitale meetinstrumenten en smartphones met meetapplicatie.

Workflow module: Deze module biedt de mogelijkheid om binnengekomen meldingen te delegeren aan medewerkers op basis van specialisaties.

Diepwand module: Module voor invoer, delen en rapporteren van diepwandgegevens en bijbehorende geboortebewijzen.


Screenshot Basiskaart - KIT Global


Overige modules


Screenshot Monitoring - KIT Global