Bij een infrastructureel bouwproject stelt de opdrachtgever hoge eisen aan omgevingscommunicatie, kwaliteit, transparantie en verifieerbaarheid. KIT Global levert een belangrijke ondersteuning bij het registratieproces, dat nodig is om aan deze hoge eisen te voldoen.
— Ada Haasnoot (Omgevingsmanager - Combinatie CrommeLijn)

 

Overzicht eigenschappen

Klachten/meldingen/verzoeken

 • Programmeerbaar belscript voor opnemen klachten/meldingen/verzoeken om informatie, met instructie voor call center telefonist.
 • Vastleggen van de exacte lokatie van een melding op straat.
 • Bewaking voortgang van de afhandeling.

Externe communicatie

 • Groepen samenstellen voor mailingen.
 • Uitsluiten van personen van mailingen.
 • Specificeren voorkeursmedia per persoon.
 • Selectiemogelijkheden: o.a. selecteren van alle adressen in een straat.

Gids (personen-, bedrijven- en adressenboek)

 • Relaties vastleggen tussen personen en organisaties.
 • Plaatsen van alle objecten op RDS coordinaten.
 • Ondersteuning voor terreinen, kunstwerken en meerdere bewoners per adres.

Dossiervorming

 • Dossiervorming op adres of omgeving meetpunt.
 • Bouwkundige opnames.
 • Koppeling meldingen aan locaties.
 • Koppeling meldingen aan personen, (belangen-)organisaties.

Afhandeling

 • Mobiele interface voor toegang op lokatie.
 • Actuele meldingen in directe omgeving.
 • Vinden van dichtstbijzijnde monitoringpunten.

Monitoring

 • Integrale digitale grondwatermetingen.
 • Ingebouwde koppeling met externe monitoringssystemen.
 • Groeperen van meetpunten voor (handmatig) meten, rapportage.
 • Rapportages per periode.
 • Periodieke import/export van meetwaarden of bouwinformatie.