Omgevingsmanagement is het managen van verwachtingen. Deze kun je goed in beeld brengen door KIT Global als management tool te gebruiken. Door het systeem te vullen met wensen, vragen en opmerkingen van stakeholders en de relaties tussen stakeholders in het systeem in kaart te brengen, kan adequater en klantvriendelijker richting belanghebbenden actie worden ondernomen. KIT Global koppelt informatie van stakeholders aan beschikbare technische informatie per locatie. Met één druk op de knop wordt inzichtelijk van welke technische- en communicatieve aspecten op een adres/in de buurt sprake is. KIT Global geeft transparantie met betrekking tot beschikbare informatie over stakeholders en kan voor iedereen toegankelijk worden gemaakt.
— Ada Haasnoot (Omgevingsmanager - Combinatie CrommeLijn)

 

Overzicht eigenschappen

Klachten/meldingen/verzoeken

 • Programmeerbaar belscript voor opnemen klachten/meldingen/verzoeken om informatie, met instructie voor call center telefonist.
 • Vastleggen van de exacte lokatie van een melding op straat.
 • Bewaking voortgang van de afhandeling.

Externe communicatie

 • Groepen samenstellen voor mailingen.
 • Uitsluiten van personen van mailingen.
 • Specificeren voorkeursmedia per persoon.
 • Selectiemogelijkheden: o.a. selecteren van alle adressen in een straat.

Gids (personen-, bedrijven- en adressenboek)

 • Relaties vastleggen tussen personen en organisaties.
 • Plaatsen van alle objecten op RDS coordinaten.
 • Ondersteuning voor terreinen, kunstwerken en meerdere bewoners per adres.

Dossiervorming

 • Dossiervorming op adres of omgeving meetpunt.
 • Bouwkundige opnames.
 • Koppeling meldingen aan locaties.
 • Koppeling meldingen aan personen, (belangen-)organisaties.

Afhandeling

 • Mobiele interface voor toegang op lokatie.
 • Actuele meldingen in directe omgeving.
 • Vinden van dichtstbijzijnde monitoringpunten.

Monitoring

 • Integrale digitale grondwatermetingen.
 • Ingebouwde koppeling met externe monitoringssystemen.
 • Groeperen van meetpunten voor (handmatig) meten, rapportage.
 • Rapportages per periode.
 • Periodieke import/export van meetwaarden of bouwinformatie.